یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انتقاد یک مدرس گویندگی از آزاده نامداری

انتقاد یک مدرس گویندگی از آزاده نامداری

آیا این لحظات بسیار حساس و شاد و هیجانی که مردم با تمام شور و احساس و پایبندی به باورهای فرهنگی و باستانی و دینی خود چشم به رسانه‌ها دوختند تا ایران و وفاق فرهنگی...