شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انتقاد رجب اردوغان

انتقاد شدید رجب اردوغان از ایران

اردوغان که عصبانی به نظر می رسید در اظهاراتی تند با متهم کردن ایران به تلف کردن وقت برای خرید زمان در مورد مذاکرات هسته ای مدعی شد: ایران به دلیل نداشتن صداقت، وجهه...