انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی

انتشار عکس جنجالی از مهدی رحمتی! + عکس

مهدی رحمتی روز گذشته مصاحبه ای انجام داد و راز در اوج بودن خود را سالم زندگی کردن عنوان کرد. روزنامه البرز ورزشی این مصاحبه را با همین تیتر روی جلد برده ولی از عکسی...