شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انتشار اطلاعات (شماره کارت و رمز) سه میلیون کارت بانکی

هک شدن شماره و رمز ۳ میلیون کارت بانکی

اطلاعات افشاء شده از سوی فردی به نام خسرو زارع فرید بوده که گویا حدود 9 ماه مدیریت واحد نرم افزار شرکت فن آوران انیاک را برعهده داشته و بخاطر بی اعتنایی مسئولان به...