سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

انتخاب گيگز

جانشین دلخواه فرگوسن: رایان گیگز

هنگامی که در مصاحبه های عمومی از فرگوسن در باره جانشینش سوال میشود او همیشه و نه بصورت مودبانه ای موضوع را منحرف می کند. اما در محافل خصوصی بر انتخاب گیگز تاکید می...