انتخاب کانسیلر دور چشم

نحوه استفاده از کانسیلر

نحوه استفاده از کانسیلر اکنون کانسیلر ها کم کم جای کرم پودر را گرفته اند و برای محو کردن لکه های روی صورت بهترین گزینه هستند همچنین برای دور چشم معجزه می...