انتخاب مدل کفش

بدترین مدل کفش ها را بشناسید!

بدترین مدل کفش ها را بشناسید! پاشنه ها هر روز بلندتر و بلندتر می شوند. پاشنه ی بلند کفش موجب بیماری های مختلف از پیچ خوردن پا گرفته تا دردهای مزمن دیگر می شود. به...