انتخاب محضر

توصیه هایی برای انتخاب دفتر عقد

توصیه هایی برای انتخاب دفتر عقد اگر قصد دارید مراسم عقد را در خانه تان برگزار کنید، کافی است با عاقد هماهنگ کنید تا سر ساعت مقرر با آن دفتر بزرگ ثبت ازدواجش به خانه...