انتخاب دختر براي ازدواج

پسران با اين دخترها ازدواج نمي كنند !

    به نقل از خبرانلاين و برترينها بر اساس مطالعه صورت گرفته در مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه بیش از دو سوم پاسخگویان معتقد بودند (64.2درصد) که بیشتر پسران...