چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

انتخابات فدراسیون فوتبال

دوشنبه سیاه برای فوتبال ایران

انتخابات فدراسیون فوتبال در حالی برگزار شد که ضعیف ترین رئیس تاریخ فدراسیون به ریاست منصوب شد تا روزهای سیاه فوتبال برای چهار سال دیگر با مدیریت کفاشیان و دبیرکلش...