سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

امیرحسین مقصود لو

اولین تصویر امیر تتلو بعد از بازداشت!

اولین تصویر امیر تتلو بعد از بازداشت! امیرحسین مقصود لو بعد از گذشت 7 روز از بازداشتش بالاخره آفتابی شد تا با همان لباس زندان و البته دستبند به دست با هواداران سرخوشش...