یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

امکانات نرم افزار خط کش پیشرفته

قابلیت های نرم افزار خط کش پیشرفته

قابلیت های نرم افزار خط کش پیشرفته Ruler Pro v1.7 برنامه ای است که شامل مبدل واحد (میلی متر به اینچ، سانتی متر به اینچ)، محاسبه طول، خط راست، محاسبه مساحت، قطرسنج (کولیس)،...