امکانات مک لارن پی14

انتشار عکسهای جاسوسی مک لارن پی14

انتشار عکسهای جاسوسی مک لارن پی14 برای اولین بار تصاویر جاسوسی از جایگزین جدید مک لارن 650S منتشر شده است. تقریباً دو ماه پیش عکاسان، تصاویر مدل اولیه و بدون پوشش...