سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

امن‌ترين سال ايران

سال ۹۰ امن‌ترین سال ایران در تاریخ

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود سال ۹۰ امن‌ترین سال ایران در طول تاریخ گذشته بوده است، گفت: این در حالی است که امروزه در اوج تهدیدات قرار داشتیم. فرمانده...