سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

امن‌ترين سال ايران در تاريخ

سال ۹۰ امن‌ترین سال ایران در تاریخ

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود سال ۹۰ امن‌ترین سال ایران در طول تاریخ گذشته بوده است، گفت: این در حالی است که امروزه در اوج تهدیدات قرار داشتیم. فرمانده...