پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

امار جنایت

عشق پسر به خواهر دوستش خون به پا کرد!!

عشق پسر به خواهر دوستش خون به پا کرد!! رابطه عاشقانه جوانی با خواهر دوستش چنان خشمی را در برادر دختر جوان به وجود آورد که منجر به درگیری و قتل جوان عاشق‌پیشه شد. عشق...