دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

الکساندر پاتو

نگرانی آلگری از مصدومیت های مداوم پاتو

با بررسی آمار مصدومیت های گذشته او میتوان پی برد که او یکی از بدشانس ترین مهاجمان دنیای فوتبال است . - — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...