دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

الهه راستگو از حزب اسلامی کار اخراج شد

الهه راستگو از حزب اسلامی کار اخراج شد

 پس از تشکیل جلسه شورای مرکزی حزب اسلامی کار و تصمیم این جلسه برای برگزاری جلسه شورای داوری در جهت تصمیم‌گیری برای اخراج و یا عدم اخراج الهه راستگو از این حزب،‌...