چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

التهاب لثه

هر آنچه که باید درباره التهاب لثه ها بدانید

درباره التهاب لثه ها بیشتر بدانید

 التهاب لثه ها امروز درباره یکی از بیماریهای لثه بحت می کنیم .اسم این بیماری ژنژیویت است. ازکجا بفهمیم که لثه ما دچار این بیماری شده است . نشانه های آن چیست و دلیل...