اف بی آی

در وبکم شما اف بی آی خوابیده است! + عکس

براساس گزارش منتشر شده توسط واشنگتن‌پست،FBI  قادر است تا از طریق دوربین موجود روی سیستم، آن‌ها را تحت‌نظر گرفته و به مشاهده‌ی آن‌ها بپردازد. fbi، آن سوی وب کم...