جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

افل عشق

فال و طالع بینی روز سه شنبه ۲۹ فروردین۹۱

از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین:موقعیت شغلی و حرفه ای شما مدتی به بن بست خورده است و بهتراست در این هفته بخشی از زماتتان را به بازنگری کردن...