یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

افسردگی میمون گونه چیست؟

علائم افسردگی میمون گونه

علائم افسردگی میمون گونه وقتی به کودکان می اندیشیم می بینیم که چگونه طبیعت و تغذیه هم به صورت ابزار روانی در ذهن کودک و هم به شکل یک اندام مغزی در ایجاد افسردگی...