شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

افزایش هزینه های زندگی

آموزش کاهش هزینه های زندگی

آموزش کاهش هزینه های زندگی وسایل برقی را شب‌ها از برق بکشید و هر سال بیش از ۳۰۰ هزار تومان صرفه‌جویی کنید اکثر خانواده‌ های معمولی صاحب ۱۶ تا ۲۴ وسیله مصرف کننده...