سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

افزایش دستمزد کارگران

آغاز مذاکرات افزایش دستمزد کارگران

اولین نشست ویژه شورای ‌عالی کار برای تعیین و تصویب درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران در هفته آینده برگزار می‌شود، با این حال نرخ تورم از ۱۱درصد پایان بهمن ماه...