پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

افزايش واردات تخم مرغ

تخم مرغ مهریه عروس می شود !

    نوسانات چند روز اخیر قیمت، تخم مرغ را به ماده ای ارزشمند و غیر قابل دسترس تبدیل کرده است. قیمت تخم مرغ در برخی مناطق تهران تا شانه ای ۹ هزارتومان هم...