جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

افزايش توليد سيگار

“افزایش تولید سیگار هدف اصلی ماست”

امروز برای نخستین بار در کشور سیگار وینستون در مجتمع دخانیات گیلان به تولید رسید.این مجتمع به غیر از وینستون برندهای مگنا، زیکا، تیر، بهمن و کاسپین را نیز تولید...