افراد نابینا

چشم‌ افراد نابینا شوید!!!

چشم‌ افراد نابینا شوید!!! به گفته سازندگان، این اپلیکیشن به نابینایان کمک می‌کند کارهایی انجام دهند که تاکنون قادر به انجام آن نبوده‌اند. بینایی محققان...