افراد مسن

فعالیت های مناسب برای افراد مسن

فعالیت های مناسب برای افراد مسن هر چقدر سن بالاتر می‌رود، تمایل به ورزش کمتر می‌شود. با این وجود ورزش کردن در سنین بالا برای کسب تعادل، انعطاف پذیری و سلامت بسیار...