یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

افرادی که تتو و خالکوبی می کنند

تتو و خالکوبی کردن از نظر روانشناسی

تتو و خالکوبی کردن از نظر روانشناسی به نظر می‌رسد تتو زدن و خالکوبی کردن هویت خودش را از دست داده باشد، دیگر گذشت روزگاری که خالکوبی حکم شجاعت داشت و نمادی برای...