پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

اعمال ماه شعبان چیست؟

اعمال ماه شعبان چیست؟

شعبان ماه بسیار شریفی است و به حضرت سید انبیاء(ص) منسوب است و آن حضرت این ماه را روزه می‌گرفتند و به ماه رمضان وصل می‌کردند و می‌فرمودند شعبان، ماه من است هر که یک...