چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اعمال زناشویی

وقتی که میل جنسی مردان بسیار کم است

وقتی که میل جنسی مردان بسیار کم است . میل جنسی مردان دیگو و سردبیر مجله پزشکی روابط جنسی میگوید، حتی پزشکان نیز مردان را به چشم “آدم ماشینی جنسی” نگاه میکنند و از...