اعضاجدیدمجمع تشخیص مصلحت

انتصاب اعضا جدید مجمع تشخیص مصلحت

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج ساله دیگر معرفی کردند....     ...