یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اعتیاد به شیشه

ویژگیهای یک فرد معتاد شیشه ای

ویژگیهای یک فرد معتاد شیشه ای رئیس بخش معاینات روانپزشکی پزشکی قانونی تهران ، خشکی دهان، برافروختگی صورت، تعریق و کم شدن خواب را از مهم ترین علائم شناسایی یک معتاد...