چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اعترافات ارابه سوا

اعترافات ارابه سوار مخوف

    ارابه سوار مخوف. ماجرای دستگیری «ارابه سوار مخوف» هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت که در تاریخ ۹۰.۴.۶ زن ۲۷ ساله ای هراسان به کلانتری فردوسی مشهد رفت و...