اعتبار كارت هاي ملي

کارت های ملی تا ۹۲ اعتبار دارد

تهران – معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد کارت های ملی نیازی به تمدید ندارد و تا سال ۹۲ دارای اعتبار بوده و قابل استفاده است....     ...