دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

اظهار نظر جالب علی دایی درباره خاتمی اظهار نظر دایی

اظهار نظر جالب علی دایی درباره خاتمی

علی دایی درباره 38 عکس به یادماندنی نظرات خود را گفت که دو عکس از این عکس ها مربوط به سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی است که در ادامه می آید: از آقای خاتمی آدم هرچه...