شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اطلاعات طرح خرید خودرو

نامه ای شگفت انگیز که همه را شوک زده کرد

نامه ای شگفت انگیز که همه را شوک زده کرد نامه ناگهانی و خودرویی بانک مرکزی به وزارت صنعت، مردم را شوکه کرد و در نهایت منجر به این شد که موبایل مسئولان این وزارتخانه...