شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اطلاعات شخصی

علت دادن اطلاعات شخصی به دیگران

علت دادن اطلاعات شخصی به دیگران *سمانه_آروین:ما با افرادی که اطلاعات زیادی از خودشان در زمان کوتاه به ما می‌دهند چطور برخورد می‌کنیم؟! ۱-احساس اشتباهی از صمیمیت...