یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اطلاعات در مورد زيان

در آموختن زبان خارجی مشکل دارید؟

برخی افراد می‌توانند به راحتی دو، سه یا تعداد بیشتری زبان را بیاموزند و به راحتی به زبان‌های مختلف صحبت کنند. برای برخی دیگر این کار بسیار دشوار است. چه تفاوتی بین...