پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اصغر فرهای

اصغر فرهای باید به کاخ سفید دعوت شود !

عدم تمایل امریکایی ها به دیدار با مشایی به این دلیل بود که آنها نمی خواستند درگیر دعوای سیاسی در تهران بین احمدی نژاد و اصولگرایان شوند. - — – — – — – — – — – — –...