جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اشک و گریه

۳ مدل متفاوت اشک بنا به علت گریه

3 مدل متفاوت اشک بنا به علت گریه همه افراد تاکنون اشک ریختن را تجربه کرده‌اند، اما تجربه دیدن قطره اشک در زیر میکروسکوپ را نداشته‌اند. هنرمند هلندی، موریس مایکرز...