دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

اس

اس ام اس های مختلط جالب آذر

اس ام اس های مختلط جالب آذر .. پشت دیوار کج فاصله ها پنهانیم ، معنی غربت دل را به خدا میدانیم ، گرچه دوریم ز هم با همه خاطره ها ، به امید خبری تازه ز هم...