شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس ام اس مخصوص عاشقای دل شکسته

اس ام اس دلتنگی

راندی زبرت مرا و خوارم کردی از درگه خویش برکنارم کردی چون برگ گلی که درکف باد افتد بازیچه دست روزگارم کردی.....     ...