شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس ام اس فلسفي عارفانه

اس ام اس فلسفي و پند آموز جديد

اس ام اس فلسفي و پند آموز  اگر با گرگها زندگی میکنی زوزه کشیدن را بیاموز….من و تو در جایی زندگی میکنیم که فقط خدا از پشت خنجر نمیزند.تنها چیزی که خرجی نداردجاری شدن...