چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس ام اس فراموشي

اس ام اس فراموشي

  اس ام اس فراموشي می روی و من تحمل می کنم نبودنت را می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را ...