دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس ام اس غرور | اس ام اس خیانت

اس ام اس غرور | اس ام اس خیانت

اس ام اس غرور | اس ام اس خیانت بسوزد دلت که سوزاندی دلم را به ویرانی کشاندی منزلم را فکندی زیر پا احساس و شورم نکردی رحم  حتی بر غرورم اس ام اس غرور | اس ام اس...