دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس ام اس عاشورا

اس ام اس ایام محرم جدید

اس ام اس ایام محرم  جدید . چون در همه عمر داشتم حب على / آمد به سرم چهارده نور جلى گفتم که شفیع من کدامین شماست / کردند اشارت به حسین بن على سعی کن حرص و طمع خانه...

اس ام اس های مخصوص ماه محرم

اس ام اس های مخصوص ماه محرم. باز محرم شدو دلها شکست / از غم زینب دل زهرا شکست باز محرم شد و لب تشنه شد / از عطش خاک کمرها شکست آب در این تشنگی از خود گذشت / دجله به خون...