شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس ام اس دوستت دارم (عاشقانه) اردیبهشت

اس ام اس دوستت دارم (عاشقانه) اردیبهشت

  تنها این کوه است که اگر به او بگویی دوستت دارم او نیز بلند فریاد می زند: دوستت دارم دارم دارم . . . (ولی من کوهی همچون عشقم “M” دارم) :: نمیدونم چون عزیزی دوستت دارم...