شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق محبت به نامرد کردم بسی محبت نشاید به هر نا کسی تهی دستی و بی کسی درد نیست که دردی چو دیدار نامرد نیست اس ام اس خیانت و نامردی در...