یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اس اسمس sms مفهومی معنی دار

متن های عاشقانه خرداد ۹۱

      اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم ولی برای دل من مزار هم خوبست . . .     ...